Advances in hexagon mesh-based flow direction modeling


Journal article


Chang Liao, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, Teklu Tesfa, Zhuoran Duan, Darren Engwirda, L. Ruby Leung
Advances in Water Resources, vol. 160, 2022, p. 104099


Cite

Cite

APA
Liao, C., Zhou, T., Xu, D., Barnes, R., Bisht, G., Li, H.-Y., … Leung, L. R. (2022). Advances in hexagon mesh-based flow direction modeling. Advances in Water Resources, 160, 104099.

Chicago/Turabian
Liao, Chang, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, et al. “Advances in Hexagon Mesh-Based Flow Direction Modeling.” Advances in Water Resources 160 (2022): 104099.

MLA
Liao, Chang, et al. “Advances in Hexagon Mesh-Based Flow Direction Modeling.” Advances in Water Resources, vol. 160, 2022, p. 104099.


Share